momentum 1momentum 2momentum 3momentum 4

Quick Scan bedrijfsvoering

Steeds vaker blijkt er een behoefte te zijn om op korte termijn een onafhankelijke beoordeling over een voorstel of over “Go – No Go” beslissingen beschikbaar te hebben. Een Quick Scan biedt hiervoor een passende oplossing. In een Quick Scan wordt een duidelijke onderbouwing gegeven bij een onderzoek op hoofdlijnen.

De doelstelling van de opdracht wordt helder en eenduidig geformuleerd. Prijs en kwaliteit liggen vast. En de bespreking van de rapportage kan direct worden gepland bij het verlenen van de opdracht. Als organisatie weet u precies waar u aan toe bent. Mocht om welke reden dan ook de rapportage niet voldoen aan de gemaakte afspraken, dan wordt binnen een overeen te komen termijn een herziene rapportage opgeleverd. Hiermee is volledig duidelijk wat u kunt verwachten.

Als buitenstaander met een brede bedrijfskundige ervaring kan MomentuM op korte termijn een gedegen analyse met waardevolle adviezen voor uw organisatie opleveren. Hiermee zijn ook de garanties voor kwaliteit, budget en doorlooptijd te bieden cq na te komen.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

 

De rapportage is te kenmerken als concreet met een goede onderbouwing en duidelijk door de helder geformuleerde adviezen.

Reacties van klanten van MomentuM: