momentum 1momentum 2momentum 3momentum 4

Aanpak voor het excelleren van organisaties

Veranderingen in de omgeving zijn vaak de voorbode voor aanpassingen in de organisatie. Zeker in de huidige economische situatie zijn aanpassingen noodzakelijk. Het betreft dan niet alleen aanpassingen in de capaciteit maar vooral ook aanpassingen in de bedrijfsactiviteiten. Welke bedrijfsactiviteiten zullen blijvend minder perspectief gaan bieden dan voorheen? Welke producten en diensten bieden juist wel meer perspectief en heeft de organisatie hier de juiste mensen en middelen voor in huis? En als hier een marsroute is bepaald, hoe ontstaat er draagvlak om de beoogde aanpak succesvol te maken.

 

Hier is een heel zorgvuldige aanpak nodig. Een aanpak waarbij blijvend verbeteringen kunnen worden behaald. In deze aanpak staan de volgende punten centraal:

 

Door de sterke betrokkenheid van medewerkers kunnen mogelijke opties voor de organisatie langs verschillende invalshoeken worden getoetst. Dit draagt bij tot begrip en draagvlak. In de praktijk blijkt dit een krachtig punt te zijn voor een succesvolle implementatie.