momentum 1momentum 2momentum 3momentum 4

Vraag formulering

Is de toegevoegde waardeketen van uw organisatie optimaal afgestemd? Zijn de volgende situaties herkenbaar?

 

In deze situaties is een heroriëntatie van de organisatie noodzakelijk. Een heroriëntatie waarbij de strategie, de besturing, de processen en het organisatieklimaat in kaart worden gebracht en worden ingericht naar de eisen van de markt en de mogelijkheden van de organisatie. Een afgestemde organisatie is van onschatbare waarde voor voortdurende verbetering van performance.